Căn hộ ở TP.Hồ Chí Minh sẽ có diện mạo mới vào cuôi năm 2017

TP HCM sẽ cải tạo, sửa chữa xong căn hộ cũ trước tháng 12. Đến năm 2020, TP phấn đấu đầu tư xây dựng mới thay thế ít nhất 50% các dự án căn hộ cũ được xây dựng trước năm 1975.


Theo kế hoạch của UBND TP, việc khảo sát, đánh giá hiện trạng các dự án căn hộ như diện tích đất, diện tích sàn xây dựng; số lượng căn hộ; nhân khẩu; tình trạng sở hữu… để phân loại sơ bộ, xác định các nhóm căn hộ cũng như kiểm định chất lượng toàn bộ nhà được xây dựng trước năm 1975, ban hành văn bản kết luận kiểm định chất lượng và văn bản thông báo kết luận kiểm định cho chủ sở hữu hoàn thành chậm nhất trong tháng 4.

Căn hộ ở TP.Hồ Chí Minh sẽ có diện mạo mới vào cuôi năm 2017

Về cải tạo, sửa chữa: lập, phê duyệt và công bố kế hoạch cải tạo, sửa chữa và điều chỉnh kế hoạch (nếu có) hoàn thành chậm nhất trong tháng 4; riêng phần cải tạo, sửa chữa sẽ hoàn thành trước tháng 12.

Về công tác lựa chọn, công nhận chủ đầu tư để xây dựng chung cư mới thay thế các căn hộ cũ, đối với các căn hộ có kết quả kiểm định là nguy hiểm thì phải tổ chức hội nghị nhà căn hộ để xét chọn nhà đầu tư xây dựng lại; trong trường hợp các chủ sở hữu chọn được nhà đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định (tối đa 3 tháng kể từ ngày UBND quận tổ chức di dời khẩn cấp để phá dỡ): thẩm định và công nhận chủ đầu tư; chấp thuận phương án tạm cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đề xuất của nhà đầu tư đã thỏa thuận với các chủ sở hữu nhà chung cư.


Trường hợp hết thời hạn theo quy định nhưng các chủ sở hữu nhà chung cư chưa chọn được nhà đầu tư mà nhà nước phải cưỡng chế phá dỡ và tổ chức thực hiện việc đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư: lập, thẩm định và phê duyệt phương án tạm cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá trị căn hộ cũ và giá trị căn hộ mới; tổ chức thẩm định năng lực nhà đầu tư, đề xuất UBND TP xét công nhận chủ đầu tư theo hình thức chỉ định. Việc này hoàn thành chậm nhất trong tháng 9.

    ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI

    0934.8888.93