Layout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

Layout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương.

MẪU CĂN HỘ A1

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 62.03 m2 (58.65 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-06 to A1-16-06
  • Tháp A2: A2-02-08 to A2-16-08

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A1a

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 62.03 m2 (58.65 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A2: A2-02-07 to A2-16-07

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A2

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm
 • Diện tích: 62.08 m2 (59.18 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-08 to A1-16-08

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A2a

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 62.80 m2 (59.18 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-05 to A1-16-05

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A3

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 62.59 m2 (59.18 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A2: A2-02-05 to A2-16-05

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A4

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm
 • Diện tích: 61.87 m2 (58.39 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A2: A2-02-06 to A2-16-06

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ B1

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 78.40 m2 (73.58 m2)
 • Có ban công
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-02-02 to A1-16-02
  • Tháp A2: A2-02-02 to A2-16-02

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ B1a

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 74.52 m2 (70.02 m2)
 • Chỉ áp dụng cho những căn ở tầng trệt
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-02 ; A1-01-03
  • Tháp A2: A2-01-02 ; A2-01-03

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ B2

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 78.48 m2 (74.14 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-04 to A1-16-04
  • Tháp A2: A2-02-09 to A2-16-09

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ C1

 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 108.65 m2 (103.32 m2)
 • Có ban công
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-02-01 to A1-16-01
  • Tháp A2: A2-02-04 to A2-16-04

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ C1a

 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 104.25 m2 (99.25 m2)
 • Chỉ áp dụng cho những căn tầng trệt
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-01
  • Tháp A2: A2-01-01 ; A2-01-04

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ C2

 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 108.62 m2 (103.32 m2)
 • Căn hộ kép (2 phòng ngủ + 1 Studio)
 • Có ban công
 • Vị trí:
  • Tháp A2: A2-02-01 to A2-16-01
can ho the habitat binh duong

Layout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương.

MẪU CĂN HỘ A1

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 62.03 m2 (58.65 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-06 to A1-16-06
  • Tháp A2: A2-02-08 to A2-16-08

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A1a

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 62.03 m2 (58.65 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A2: A2-02-07 to A2-16-07

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A2

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm
 • Diện tích: 62.08 m2 (59.18 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-08 to A1-16-08

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A2a

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 62.80 m2 (59.18 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-05 to A1-16-05

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A3

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 62.59 m2 (59.18 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A2: A2-02-05 to A2-16-05

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A4

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm
 • Diện tích: 61.87 m2 (58.39 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A2: A2-02-06 to A2-16-06

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ B1

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 78.40 m2 (73.58 m2)
 • Có ban công
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-02-02 to A1-16-02
  • Tháp A2: A2-02-02 to A2-16-02

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ B1a

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 74.52 m2 (70.02 m2)
 • Chỉ áp dụng cho những căn ở tầng trệt
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-02 ; A1-01-03
  • Tháp A2: A2-01-02 ; A2-01-03

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ B2

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 78.48 m2 (74.14 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-04 to A1-16-04
  • Tháp A2: A2-02-09 to A2-16-09

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ C1

 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 108.65 m2 (103.32 m2)
 • Có ban công
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-02-01 to A1-16-01
  • Tháp A2: A2-02-04 to A2-16-04

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ C1a

 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 104.25 m2 (99.25 m2)
 • Chỉ áp dụng cho những căn tầng trệt
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-01
  • Tháp A2: A2-01-01 ; A2-01-04

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ C2

 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 108.62 m2 (103.32 m2)
 • Căn hộ kép (2 phòng ngủ + 1 Studio)
 • Có ban công
 • Vị trí:
  • Tháp A2: A2-02-01 to A2-16-01
can ho the habitat binh duong

  LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0934.8888.93 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.  0934.8888.93