Layout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

Layout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương.

MẪU CĂN HỘ A1

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 62.03 m2 (58.65 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-06 to A1-16-06
  • Tháp A2: A2-02-08 to A2-16-08

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A1a

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 62.03 m2 (58.65 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A2: A2-02-07 to A2-16-07

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A2

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm
 • Diện tích: 62.08 m2 (59.18 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-08 to A1-16-08

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A2a

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 62.80 m2 (59.18 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-05 to A1-16-05

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A3

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 62.59 m2 (59.18 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A2: A2-02-05 to A2-16-05

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A4

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm
 • Diện tích: 61.87 m2 (58.39 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A2: A2-02-06 to A2-16-06

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ B1

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 78.40 m2 (73.58 m2)
 • Có ban công
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-02-02 to A1-16-02
  • Tháp A2: A2-02-02 to A2-16-02

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ B1a

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 74.52 m2 (70.02 m2)
 • Chỉ áp dụng cho những căn ở tầng trệt
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-02 ; A1-01-03
  • Tháp A2: A2-01-02 ; A2-01-03

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ B2

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 78.48 m2 (74.14 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-04 to A1-16-04
  • Tháp A2: A2-02-09 to A2-16-09

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ C1

 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 108.65 m2 (103.32 m2)
 • Có ban công
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-02-01 to A1-16-01
  • Tháp A2: A2-02-04 to A2-16-04

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ C1a

 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 104.25 m2 (99.25 m2)
 • Chỉ áp dụng cho những căn tầng trệt
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-01
  • Tháp A2: A2-01-01 ; A2-01-04

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ C2

 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 108.62 m2 (103.32 m2)
 • Căn hộ kép (2 phòng ngủ + 1 Studio)
 • Có ban công
 • Vị trí:
  • Tháp A2: A2-02-01 to A2-16-01
can ho the habitat binh duong

Layout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương.

MẪU CĂN HỘ A1

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 62.03 m2 (58.65 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-06 to A1-16-06
  • Tháp A2: A2-02-08 to A2-16-08

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A1a

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 62.03 m2 (58.65 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A2: A2-02-07 to A2-16-07

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A2

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm
 • Diện tích: 62.08 m2 (59.18 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-08 to A1-16-08

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A2a

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 62.80 m2 (59.18 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-05 to A1-16-05

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A3

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 62.59 m2 (59.18 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A2: A2-02-05 to A2-16-05

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ A4

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm
 • Diện tích: 61.87 m2 (58.39 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A2: A2-02-06 to A2-16-06

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ B1

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 78.40 m2 (73.58 m2)
 • Có ban công
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-02-02 to A1-16-02
  • Tháp A2: A2-02-02 to A2-16-02

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ B1a

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 74.52 m2 (70.02 m2)
 • Chỉ áp dụng cho những căn ở tầng trệt
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-02 ; A1-01-03
  • Tháp A2: A2-01-02 ; A2-01-03

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ B2

 • Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 78.48 m2 (74.14 m2)
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-04 to A1-16-04
  • Tháp A2: A2-02-09 to A2-16-09

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ C1

 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 108.65 m2 (103.32 m2)
 • Có ban công
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-02-01 to A1-16-01
  • Tháp A2: A2-02-04 to A2-16-04

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ C1a

 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 104.25 m2 (99.25 m2)
 • Chỉ áp dụng cho những căn tầng trệt
 • Vị trí:
  • Tháp A1: A1-01-01
  • Tháp A2: A2-01-01 ; A2-01-04

can ho the habitat binh duongLayout căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương

MẪU CĂN HỘ C2

 • Thiết kế: 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm
 • Diện tích: 108.62 m2 (103.32 m2)
 • Căn hộ kép (2 phòng ngủ + 1 Studio)
 • Có ban công
 • Vị trí:
  • Tháp A2: A2-02-01 to A2-16-01
can ho the habitat binh duong

  ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI

  0934.8888.93